Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies (The Ottoman World of Thought and Education I) (Issue 41, 2013)

 

 


Osmanlı Araştırmaları
The Journal of Ottoman Studies
Issue 41, 2013, ISSN: 025 0636


 Title Page
 
Editorial Board
 
Contents 

 The Beginning of the Japanese Language Education in the Ottoman Empire • 253
Nobuo Misawa – Göknur Akçadağ

Farklılıkları Bağlamında Osmanlı İstanbulu’nda İthalat: İzmir ile Bir Karşılaştırma (1793-1803) • 321
A. Mesud Küçükkalay


Book Reviews 


  Şevket Küçükhüseyin, Selbst-und Fremdwahrnehmungim Prozess Kultureller Transformation. Anatolische Quellenüber Muslime, Christen und Türken (13. – 15. Jahrhundert) Kemal Beydilli •433

 G. A. Menavino’unTrattato de costvmi et vita de Turchi Unvanlı Risalesinin Türklerin Hayatı ve Adetleri Üzerine Birİnceleme Başlıklı Harun Mutluay Çevirisinin Eleştirisi / A Critical Review of a Translation by Harun Mutluay, with the Title Türklerin Hayatı ve Adetleri Üzerine Bir İnceleme, of G. A. Menavino’s Treatise Entitled Trattato de costvmi et vita de Turchi
Mahmut Adnan Gökçen • 361

 An Overview of Ancient Chinese Books / Antik Çince Eserlere Genel Bir Bakış Yunyan Zheng •411
 

 Information for Contributors
 
Manuscript Style

Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  News
           News