Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies (Issue 18, 1998)

CONTENTS

Mustafa Oğuz Evangelia Balta Le Kanunnâme de I'Euripe009-045

Kadir Atlansoy, Edebiyat Tarihi Kaynağı Olarak Bursa Vefeyâtnâmeleri I047-067

Mihai Maxim, On The Right to Strike Currency of the Reigning Princes of Moldavia and Wallachia during the Period of Ottoman Suzevainty069-088

Mehmet Canatar, Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayii ve Boyahaneler Üzerine089-104

İbrahim Yılmazçelik, XVIII. Yüzyılda Gaziantep'in İdârî, Fizikî ve Sosyo-Ekonomik Durumu105-124

David Kushner, The Administration of the Districts of Palestine, According to the Ottoman Year Books, 1864-1914125-141

Mehmet Yavuz Erler, Hüdâvendigâr'da Sel Baskını'nın Sosyo-Ekonomik Tesirleri (1911)143-159

Kenan İnan, I. Kadı Sicillerine Göre Trabzon Şehrinin Fizîki Yapısı (1643-1656)161-186

Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, Sir Robert Liston'un İstanbul Büyükelçiliği (1794-1795) ve Osmanlı Devleti Hakkındaki Görüşleri187-216

Mehmet Ali Beyhan, Giritli Ahmet Muhtar Efendi ve Bilinmeyen Bir Eseri: Vedânâme217-224

Muhammed Hanefi Kutluoğlu, İngiliz Devlet Arşivi (pro) ve Yakın Dönem Osmanlı Tarihi Açısından Önemi225-238

Mahir Aydın, Makedonya Meselesi ve Amerikalı Rahibenin Kaçırılması239-258

Book Reviews

[Slavka Draganova, “Koliçestven Analiz na Ovtsevidstvoto v Bılgarskite Zemi Pod Osmanska Vlast ot Sredata na XIX vek do Osvobojdeniyeto (A Quantitative Analyses of Sheep-Breeding in Bulgarian Lands under Ottoman Domination from the Middle of the XIX C. to the Liberation), Bulgar İlimler Akademisi Yayını, Sofia 1993, 304 sahife.] Neviman Ersoy259-261

[Doris Behrens-Abouseif, Egypt's Adjustment to Ottomon Rule Institutions, Waqf and Architecture in Cairo (16th and 17th centuries) “Mısır'ın Osmanlı İdaresine Geçişi” 16. ve 17. Yüzyıllarda Kahire'de Kurumlar, Vakıf ve Mimarî, E.J. Brill, Leiden, 1994, XIII 311s., 57 resim, 1 harita.] Mehmet Ali Beyhan262-267

[Coping with the state: Politial conflict and crime int the Ottoman Empire 1550-1720, XIII+205 (indexs ile), Analecta Isisiana XVII, The Isis Press, Istanbul 1995, XXIII+205 sahife] Gültekin Yıldız267-272

[Taef Kamal El-Azhari, The Saljuqs of Syria, during the Crusades 463-549 A.H./1070-1154 A.D. (Haçlı Seferleri Sırasında Suriye Selçukluları, H. 463-549/M.1070-1154), Berlin 1997, 389 s., Klaus Schwarz Verlag] Erdoğan Merçil272-275

[Evangelia Balta, Karamanlidika, Nouvelles Addions et Complements I, Centre d'Etudes d'Asie Mineure, Athenes, 1997, 287 s.] Zeki Arıkan275-280

[François Georgeon-Paul Dumont (sous la direction de), Vivre dans I'Empire Ottoman, Sociablities et Relations Intercomnunautaires (XVIIIe-XXe Siecles), Editions I'Harmattan, Paris-Montreal, 1997, 350 s.] Zeki Arıkan280-283

[Klaus Schwarz, Osmanische Sultansurkunden. Untersuchungen zur Einstellung und Besoldung Osmanischer Militars in der Zeit Murads III. (Yayınlayan: Claudia Römer, Franz Steiner Yayınevi, Stutgart 1997, 483 sahife] Nejat Göyünç283-284

[Azmi Özcan, Pan-Islamism, İndian Muslims, the Ottomans and Britain (1877-1924), Leiden. New York. Köln 1997, Brill Yayınevi. The Ottoman Empire and its Heritage dizisi. 12. kitap. XI-226 sahife] Nejat Göyünç285-288

[Richard Hattemer, Atatürk und die Turkische Reformpolitik im Spiegel der Agyptischen Presse. Eine Inhaltanalyse Ausgewahlter Pressereaktionen auf Massnahmen zur Umgestaltung des Politischen, Religiösen und Kulturellen Lebens in der Turkei Zwischen 1922 und 1938. Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1997, IX-397 sahife, Islamkundliche Untersuchungen. Band 210] Nejat Göyünç288-290

[Marwan M. Obeidat, American Literature and Orientalism (Amerikan Edebiyatı ve Doğubilimleri), Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1998, 147 sahife, Islamkundliche Untersuchungen. Cild 219] Nejat Göyünç290-291

[Ahmet T. Karamustafa, God's Unruly Friends: Dervishes Groups in the Islamic Latter Period 1200-1550 (Tanrı'nın İtaatsiz Dostları: Geç İslâmî Devirde Derviş Zümreleri 1200-1550), University of Utah Press, Salt Lake City 1994, XI+159 s.] Ahmet Yaşar Ocak292-293

[Les Voies d'Allah: Les Ordres Mystiques Dans Le Monde Musulman des Origines a Aujourd 'hui (Allah'a Giden Yollar: Başlangıcından Günümüze İslam Dünyasında Tarikatler), ed. Alexandre Popovic-Gilles Veintsteine, Fayard Paris 1996, 711 s.] Ahmet Yaşar Ocak294-295

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  Publications
           TDV Encyclopedia of Islam
           Periodicals
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - Contents of Recently Arri...
              - ISAM Bulletin
           Academic Researches
           Editions and Translations
           PhD Theses
           Qadi Registers
           Catalogues
           Conference and Symposium Proceedings
           Prestige Books
           Dictionaries
           Popular Books
           Critical Manuscript Editions
           ISAM Publications - Books