Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies (Issue 35, 2010)

CONTENTS

Heath W. Lowry, Pîrî Reis Revisited: The Kitâb-ı Bahriyye as a Source for Ottoman History-The Aegean Port of Kavala & the Island of Limnos (İlimli) as Described by Pîrî Reis007-032

Davut Erkan, II. Abdülhamid’in İlk Mabeyn Feriki Eğinli (İngiliz) Said Paşa, Hayatı ve Hatıratı033-080

Heather Ferguson, Genres of Power: Constructing a Discourse of Decline in Ottoman Nasihatname081-116

Hilal Kazan, Farklı Açıdan Bir Bakışla Şehnameci Seyyid Lokman’ın Saray İçin Hazırladığı Eserler117-136

Murat Dağlı, Bir Haber Şâyi Oldu ki “Rumor and Regicide”137-180

Necmettin Alkan, Alman Kaynaklarında Değişen/Dönüşen Türk Tarihi Tasviri ve Algısı (1745-1846)181-210

Malissa Taylor, Some Figures for the Urban and Rural Populations of Damascus Province in the Late Seventeenth Century211-232

Ömer Zülfe, Fuzûlî Divan’ı Üzerine Birkaç Not233-244

Adam Siegel, Resolving an Anomaly in Balkan Lexical Borrowing: Turkish Loanwords in Serbian/Croatian245-260

Recep Çelik, Çanakkale Gazileri İçin Osmanlı Sefaret ve Şehbenderliklerinde Toplanan Yardımlar261-274

Nuri Kavak, Kırım Hanlığı Şeriyye Sicilleri’ne Yansıyan Kitaplar275-286

Nurettin Gemici, II. Meşrutiyet Döneminde Darülfünûn’da Alman İlim Adamları287-302

Review Articles

Kemal Beydilli, Üskoklar Hakkında İki Kitap303-328

H. Ahmet Arslantürk, Kayseri ve Havalisinin Tarihine Dair Bir Dizi Arşiv Kaynağının Neşri329-336

Book Reviews

[Volker Adam, Rublandmuslime in Istanbul am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Die Berichtertattung osmanischer Periodika über Rubland und Zentralasien, Peter Lang Yayınevi, Frankfurt 2002, s. 512]337-342

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  Publications
           TDV Encyclopedia of Islam
           Periodicals
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - Contents of Recently Arri...
              - ISAM Bulletin
           Academic Researches
           Editions and Translations
           PhD Theses
           Qadi Registers
           Catalogues
           Conference and Symposium Proceedings
           Prestige Books
           Dictionaries
           Popular Books
           Critical Manuscript Editions
           ISAM Publications - Books