İbn Sînâ

(Avicenna) 
Ömer Mahir Alper

 

 

Felsefe ve bilim tarihinde eşine az rastlanır bir şahsiyet olan İbn Sînâ, fikirleriyle İslâm dünyasında ve Batı’da yüzyıllar boyunca derin etkiler yaratmıştır. İslâm felsefesinin “altın çağ”ını temsil eden büyük filozof, tarihsel süreç içerisinde sadece felsefeye değil kelâm ve tasavvuf düşüncesine de yön vermiştir. Kuşkusuz İslâm entelektüel geleneklerinin gereği gibi anlaşılması, onun bu geleneklere nüfuz eden son derece ayrıntılı ve mükemmel felsefî sisteminin kavranmasından geçmektedir. İşte İbn Sînâ’nın hayatı, eserleri ve felsefesi ile İslâm dünyasında ve Batı’daki etkilerinin ele alındığı bu çalışmada onun düşünce sistemi özlü, bütüncül ve anlaşılır olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.
2018, 202 pgs. 
ISBN 978-975-389-989-5
 
Click to buy
 
 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


             TDV Encyclopedia of Islam 
           

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  Publications
           TDV Encyclopedia of Islam
           Periodicals
           Academic Researches
           Editions and Translations
           PhD Theses
           Qadi Registers
           Catalogues
           Conference and Symposium Proceedings
           Prestige Books
           Dictionaries
           Popular Books
              - İmparatorluk Çağının Osma...
              - İslâm Sanatı
              - SİNAN bin Abdülmennan, Bir Dünya Mimarının Hayat Hikayesi, Eserleri ve Ötesi">...
              - Batı Düşüncesi - Felsefî ...
              - İslam’ın İnanç Esasları">...
              - Tefsire Giriş">...
              - Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481)">...
           Critical Manuscript Editions
           ISAM Publications - Books