Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevîlik

(Alevism in Its Historical and Cultural Dimensions)

İlyas Üzüm

 

Bu kitap Aleviliğin tarihî arkaplânı, teolojik boyutu ve erkânı konusunda bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. Akademik yoğunluktan arındırılarak hazırlanan çalışmanın birinci bölümünde, onuncu asırdan günümüze kadar gelen tarihî seyir işlenmiştir. İkinci bölümde bu sosyo-kültürel yapının İslamî inanç ve ibadetlere bakışı ve yorumlayışı ile belli başlı erkân ele alınmıştır.
2017, 238 pgs.
ISBN978-975-389-914-7
Click to buy

 

 

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


             TDV Encyclopedia of Islam 
           

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  Publications
           TDV Encyclopedia of Islam
           Periodicals
           Academic Researches
           Editions and Translations
           PhD Theses
           Qadi Registers
           Catalogues
           Conference and Symposium Proceedings
           Prestige Books
           Dictionaries
           Popular Books
              - İmparatorluk Çağının Osma...
              - İslâm Sanatı
              - SİNAN bin Abdülmennan, Bir Dünya Mimarının Hayat Hikayesi, Eserleri ve Ötesi">...
              - Batı Düşüncesi - Felsefî ...
              - İslam’ın İnanç Esasları">...
              - Tefsire Giriş">...
              - Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481)">...
           Critical Manuscript Editions
           ISAM Publications - Books