Endonezya’da İslâm ve Hollanda Sömürgeciliği

(Islam and Dutch Colonialism in Indonesia)

İsmail Hakkı Göksoy

 

In 1945-1949 Indonesia lived through important political developments, starting from the declaration of independence on August 17, 1945 until the establishment of the Indonesian Federation. This book looks at such central topics as the way the Dutch viewed Islam and the Muslim leaders in Indonesia during the WW II, their efforts to reestablish their colonial administration, later on the interaction between the Netherlands and the Indonesian Republic, Islamic developments in post-independence modern Indonesia, the role of Islam in social and political life in the region, and the general attitude of the regional governments toward Islam.
 
1995, 17, 298 pgs.
ISBN 975-389-114-X

 

Click to buy

 
 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


             TDV Encyclopedia of Islam 
           

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  Publications
           TDV Encyclopedia of Islam
           Periodicals
           Academic Researches
           Editions and Translations
           PhD Theses
              - INTRODUCTION TO THE EPIST...
              - Fıkıh Usulünde Mütekellim...
              - Hz. Peygamber Döneminde Ç...
              - Azerbaycan’da Din: Sovyet...
              - Şem'î Efendi ve Mesnevî Ş...
              - Sebepleri ve Sonuçları Aç...
              - The Role of Poetry in the...
              - Zeydiyye-Mu'tezile Etkileşimi Zeyd b. Ali'den Kasım er-Ressî'nin Ölümüne Kadar">...
              - Fethu'l Bârî ve Umdetü'l-Kârî'nin Metin Tahlili Açısından İncelenmesi">...
              - Hadis Rivayetinde Râvi Tasarrufları ve Doğurduğu Problemler">...
              - İmam Şâfiî'nin Kıyas Anlayışı">...
              - İmâmiyye Şîası’nın Oluşumu">...
              - Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar">...
              - Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri">...
              - Memlükler Döneminde Vezirlik (The Vizierate in the Mamlûk Period) ">...
           Qadi Registers
           Catalogues
           Conference and Symposium Proceedings
           Prestige Books
           Dictionaries
           Popular Books
           Critical Manuscript Editions
           ISAM Publications - Books