NEW ISSUE! Journal of Ottoman Studies (60, 2022)

  

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 60
 , 2022 

 

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS 

Cursing Through Someone Else’s Mouth: Faizi’s Lampoon of Veysi /
Başkasının Ağzından Sövmek: Faizi’nin Veysi Parodisi • 1
Ercan Akyol

From Decline to Transformation: Reflections on a New Paradigm
in Ottoman History
/ Çöküşten Dönüşüme: Osmanlı Tarihinde Yeni Bir Paradigma Üzerine Düşünceler • 27


Olivier Bouquet

 

Kadim Musiki Geleneğinin Hayatta Kalan Örneği: Mahur Kâr /
A Surviving Composition from the Ancient Musical Tradition: Mahur Kâr • 61

Mehmet Uğur Ekinci - Harun Korkmaz

 

The End of the timar System in Bosnia, 18th - 20th Century / Bosna’da Timar Sisteminin Sonu (18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla) • 97 
Philippe Gelez

II. Mahmut Döneminde İstanbul’daki Sıbyan Mektepleri ve Öğrenci Sayıları /
Primary (sıbyan) Schools and Student Numbers in Istanbul during the Era of Mahmut II • 139
Mustafa Mesut Özekmekçi

 

Arapçılık ve Helencilik Arasında Osmanlı Devleti: Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Krizi (1908-1914) / Ottoman State between Arabism and Hellenism: The Crisis of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem (1908-1914) • 179 
Melikşah Arslan


II. Meşrutiyet Dönemi Süreli Yayınlarında Yeni Eğitim Arayışları
ve Modern Birey Düşüncesi
/ The Idea of the Modern Individual and the Search for New Education in the Periodicals during the Second Constitutional Era • 217 
Kurtuluş Öztürk – Seyfi Kenan

 

KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS


Janet Afary and Kamran Afary, Molla Nasreddin: The Making of a Modern Trickster
(1906-1911)

Sarp Kurgan • 259


Ünal Araç, İktidar ve Sanat: Damat İbrahim Paşa’nın Hamiliği (1718-1730)
Soner Demir • 263


Mehmet Yılmaz Akbulut, Hekimoğlu Ali Paşa: Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası
Bünyamin Punar • 268


Ian Barnes, Rusya Huzursuz İmparatorluk: Bir Tarihsel Atlas
Elif Uzunağaç • 274


Bent Holm and Mikael Bøgh Rasmussen (eds.), Imagined, Embodied and Actual Turks in Early Modern Europe
Şûra Tekin • 278


Talip Çukurlu, İsyânî Dîvânı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)
Abdullah Uçar • 283


M. Talha Çiçek, Negotiating the Empire in the Middle East: Ottomans and Arab Nomads in the Modern Era, 1840-1914
Caner Yelbaşı • 286


Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam: Bir İmparatorluk Bir Din
Emine Yüksel • 290


Leslie Peirce, A Spectrum of Unfreedom: Captives and Slaves in the Ottoman Empire
Abdulhadi Uysal • 294


Friedrich Naumann, Das Tagebuch des Friedrich Naumann: Reisebeschreibungen eines kaiserlichen Leibkochs / Friedrich Naumann’ın Günlügü: Kraliyet Aşçıbaşının Seyahat Notları
Kemal Beydilli • 299
 

 

VEFEYÂT / OBITUARY


Rifa‘at ‘Ali Abou-El-Haj (1933-2022)
Janet Klein • 253

 

 

For the former issues, please click

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  News
           News
              - OTTOMAN STUDIES FROM PAST...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - The Book al-Ghuraf al-‘al...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - Reprint of Book from The ...
              - NEW BOOK from the Late Cl...
              - Two Additional Volumes of...
              - Arabic Books Catalog Upda...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - Qatar Minister of Endowme...
              - Special Award to al-Kashs...
              - Extended and Revised Edit...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - New Book from the Late Cl...
              - Extended Edition of Ayyub...
              - A New Book from the Late ...
              - The Ottoman Sultans of th...
              - The Commentary of Ebussuu...
              - The Journal Of Ottoman St...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - A New Book from the Late ...
              - ISAM’s Manual for Critica...
              - A NEW BOOK from the Early...
              - A New Book from the Late ...
              - 93th volume of Contents o...
              - A New Book from Early Cla...
              - A New Book within the sco...
              - New Issue! İslam Araştırm...
              - NEW BOOK within the scope...
              - NEW ISSUE! The Journal Of...
              - TAFSIR OF ABŪ AL-SUʿŪD HA...
              - New Joint Publications Ou...
              - A NEW BOOK published as p...
              - Müfessir Olarak Ali Kuşçu...
              - New Issue! İslam Araştırm...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - 90th volume of Contents o...
              - A NEW BOOK published as p...
              - 47. Issue of ISAM Bulleti...
              - ISAM’s Logo and Corporate...
              - A NEW BOOK published as p...
              - A NEW BOOK published as p...
              - et-Tesdîd fî şerhi’t-Temh...
              - Expanded and Revised Book...
              - A NEW BOOK published as p...
              - İslam Araştırmaları Dergi...
              - Kelâmcı Usulcülerin Delâl...
              - From Antiquity to the 21s...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - 89th volume of Contents o...
              - Facsimile Edition of the ...
              - Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi...
              - New Book from the Late Cl...
              - New Issue! ISAM Bulletin ...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - A NEW BOOK from the Serie...
              - Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-...
              - 87th volume of Contents o...
              - The Concise Encyclopedia ...
              - 86th volume of Contents o...
              - A NEW BOOK from the Serie...
              - el-Keşşâf Literatürü: Zem...
              - et-Teshîl Şerhu Letâifi’l...
              - Six joint publications by...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - Keşfü'l-esrâr ve hetkü'l-...
              - ISAM Bulletin 45th issue
              - A NEW BOOK from the ISAM ...
              - 83th volume of Contents o...
              - Facsimile Edition of the ...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - A NEW BOOK from the Proje...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - Joint Publication from Pr...
              - İMAM EŞ‘ARÎ’NİN KELÂM DÜŞ...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - KİTÂBÜ’t-TEVHÎD Açıklamal...
              - NEW ISSUE: Journal of Ott...
              - A New Book from The Early...
              - The 2nd International Ott...
              - 81th volume of Contents o...
              - Expanded and Revised Book...
              - Journal of Ottoman Studie...
              - 44nd issue of ISAM Bullet...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - 80th volume of Contents o...
              - 43nd issue of ISAM Bullet...
              - 77th volume of Contents o...
              - 42nd issue of ISAM Bullet...
              - 74th volume of Contents o...
              - 41st Issue of ISAM Bullet...
              - 72th volume of Contents o...
              - Director Change in ISAM
              - Russian Islamic Foundatio...
              - 40th Issue of ISAM Bullet...
              - 2nd of Critical Edition C...
              - TDV ENCYCLOPEDIA OF ISLAM...
              - Database for Qadi Registe...
              - Database for Theses in Th...
              - THE SEMINAR “BETWEEN THEO...
              - CONFERENCE HELD IN COOPER...
              - “INTERNATIONAL WORKSHOP O...
              - Istanbul Law Court Record...