The Journal Of Ottoman Studies (59, 2022)

  

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 
59 , 2022 

 

CONTENTS

Osmanlı Devleti ve İbn ‘Arabîcilik / The Ottoman State and Ibn Arabism • 1
AHMET YAŞAR OCAK

Conversion and Polemic in the Late-Fifteenth Century Ottoman Empire: Two Polemical Treatises Against Judaism / On Beşinci Yüzyıl Sonu Osmanlı İmparatorluğunda İhtida ve Polemik: Yahudilik Aleyhinde İki Reddiye • 31
ŞABAN AĞALAR

Sır Kâtipliğinden Kudüs Kadılığına: Hattat Süleyman Fehim Efendi (ö. 1784) / From Confidential Secretary to the Judge of Jerusalem: Süleyman Fehim Efendi the Calligrapher (d. 1784) • 61
ALAATTİN DOLU

“Âyânlar Çağı”nda Antalyalı Bir Hânedân: Tekelioğulları (1770-1814) / A Dynasty of Antalya in the “Age of the Ayans”: Tekelioğulları (1770-1814) • 117
EVREN DAYAR

Ticari Kaygılar ve Halk Sağlığı Kıskacında Sakkarinin Memalik-i Osmaniye’ye İdhali / Import of Saccharin to the Ottoman State in the Conflict of Public Health and Commercial Concerns • 157
ELİF GÜLTEKİN – RAŞİT GÜNDOĞDU

The Budapest Imam: An Attempt to Integrate the Bosnian Muslims
(1909–1911)
/ Budapeşte İmamı: Bosna Müslümanları’nı Entegre Etme Girişimi (1909–1911) • 181
PÁL FODOR

Limits and Opportunities: Women and Their Experiences in the Entertainment Sector during the Late Ottoman Era
/ Sınırlar ve Fırsatlar: Geç Osmanlı Döneminde Kadınlar ve Eğlence Sektöründeki Deneyimleri • 195
NALAN TURNA

Fazla Dünyevi Temayüller: (İstanbul) Amerikan Kız Koleji, Misyoner-Süfrajetler ve Osmanlı-Türk Kadın Hareketi Üzerine Notlar / Too Worldly Proclivities: Notes on the American College for Girls (in Constantinople), Missionary Suffragettes and the Ottoman-Turkish Women’s Movement • 225
KUTLUĞHAN SOYUBOL

REVIEW ARTICLE

Response to Nir Shafir

Harun Küçük  •  261

BOOK REVIEWS

Morgane Labbé, La nationalité, une histoire de chiffres: Politique et statistiques en Europe centrale (1848-1919)
     Fuat Dündar  •  273
Yuzo Nagata ve Hikari Egawa, Bir Kentin Toplumsal Tarihi Açısından Osmanlı’nın Son Döneminde İstanbul’da Tiyatro ve Çevresi
     İstek Serhan Erbek  •  277
Mehmet Yılmaz Akbulut, Hekimoğlu Ali Paşa: Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası
     Davut Erkan  •  281
E. Attila Aytekin, Üretim Düzenleme İsyan: Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Meselesi, Arazi Hukuku ve Köylülük
     Sinan Kaya  •  284
Benjamin C. Fortna, Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late Ottoman Empire
     Şûra Tekin  •  288
Cihan Güneş, 19. Yüzyılda Karadeniz Ticareti: Kurumlar ve Organizasyonlar
     N. Ümit Tol  •  297
Naci Yorulmaz, Arming the Sultan: German Arms Trade and Personal Diplomacy in the Ottoman Empire before World War I
     Cengiz Yolcu  •  301 

 

 
For the former issues, please click

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  News
           News
              - OTTOMAN STUDIES FROM PAST...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - The Book al-Ghuraf al-‘al...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - Reprint of Book from The ...
              - NEW BOOK from the Late Cl...
              - Two Additional Volumes of...
              - Arabic Books Catalog Upda...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - Qatar Minister of Endowme...
              - Special Award to al-Kashs...
              - Extended and Revised Edit...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - New Book from the Late Cl...
              - Extended Edition of Ayyub...
              - A New Book from the Late ...
              - The Ottoman Sultans of th...
              - The Commentary of Ebussuu...
              - The Journal Of Ottoman St...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - A New Book from the Late ...
              - ISAM’s Manual for Critica...
              - A NEW BOOK from the Early...
              - A New Book from the Late ...
              - 93th volume of Contents o...
              - A New Book from Early Cla...
              - A New Book within the sco...
              - New Issue! İslam Araştırm...
              - NEW BOOK within the scope...
              - NEW ISSUE! The Journal Of...
              - TAFSIR OF ABŪ AL-SUʿŪD HA...
              - New Joint Publications Ou...
              - A NEW BOOK published as p...
              - Müfessir Olarak Ali Kuşçu...
              - New Issue! İslam Araştırm...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - 90th volume of Contents o...
              - A NEW BOOK published as p...
              - 47. Issue of ISAM Bulleti...
              - ISAM’s Logo and Corporate...
              - A NEW BOOK published as p...
              - A NEW BOOK published as p...
              - et-Tesdîd fî şerhi’t-Temh...
              - Expanded and Revised Book...
              - A NEW BOOK published as p...
              - İslam Araştırmaları Dergi...
              - Kelâmcı Usulcülerin Delâl...
              - From Antiquity to the 21s...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - 89th volume of Contents o...
              - Facsimile Edition of the ...
              - Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi...
              - New Book from the Late Cl...
              - New Issue! ISAM Bulletin ...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - A NEW BOOK from the Serie...
              - Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-...
              - 87th volume of Contents o...
              - The Concise Encyclopedia ...
              - 86th volume of Contents o...
              - A NEW BOOK from the Serie...
              - el-Keşşâf Literatürü: Zem...
              - et-Teshîl Şerhu Letâifi’l...
              - Six joint publications by...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - Keşfü'l-esrâr ve hetkü'l-...
              - ISAM Bulletin 45th issue
              - A NEW BOOK from the ISAM ...
              - 83th volume of Contents o...
              - Facsimile Edition of the ...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - A NEW BOOK from the Proje...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - Joint Publication from Pr...
              - İMAM EŞ‘ARÎ’NİN KELÂM DÜŞ...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - KİTÂBÜ’t-TEVHÎD Açıklamal...
              - NEW ISSUE: Journal of Ott...
              - A New Book from The Early...
              - The 2nd International Ott...
              - 81th volume of Contents o...
              - Expanded and Revised Book...
              - Journal of Ottoman Studie...
              - 44nd issue of ISAM Bullet...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - 80th volume of Contents o...
              - 43nd issue of ISAM Bullet...
              - 77th volume of Contents o...
              - 42nd issue of ISAM Bullet...
              - 74th volume of Contents o...
              - 41st Issue of ISAM Bullet...
              - 72th volume of Contents o...
              - Director Change in ISAM
              - Russian Islamic Foundatio...
              - 40th Issue of ISAM Bullet...
              - 2nd of Critical Edition C...
              - TDV ENCYCLOPEDIA OF ISLAM...
              - Database for Qadi Registe...
              - Database for Theses in Th...
              - THE SEMINAR “BETWEEN THEO...
              - CONFERENCE HELD IN COOPER...
              - “INTERNATIONAL WORKSHOP O...
              - Istanbul Law Court Record...