NEW ISSUE! The Journal Of Ottoman Studies (58, 2021)

  

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Issue 
58 , 2021 - ISSN: 0255-0636  

CONTENTS

 
The Power of the Quill: Espionage under Charles V during the Tunisian Campaign / Dividin Gücü: V. Charles Döneminde Tunus Seferi İstihbaratı • 1
GENNARO VARRIALE
 
Asiden Valiye: Rumeli’de Abaza Mehmed Paşa (1629-1634) / Rebel-turned Governor: Abaza Mehmed Paşa in Rumelia (1629-1634) • 29
MAHMUT HALEF CEVRİOGLU
 
Afterlives of Komitas K‘eömurchean (1656-1707): Commemorating an Istanbul-Armenian Martyr in Armeno-Turkish Literature and Sacred Pilgrimag / Komitas Kömürciyan’ın Ölümünden Sonrası (1656-1707): Şehit Bir İstanbul Ermenisinin Anısını Ermeni Harfli Türkçe Edebiyatı ve Kutsal Hac Bağlamlarında Düşünmek • 81
HENRY R. SHAPIRO
 
1768-1774 Osmanlı-Rus Harbinde Yüzer Köprücülük Faaliyetleri / Floating Bridge Activities in the Ottoman-Russian War of 1768-1774 • 121
MURAT TUĞLUCA – ZELAL BEGÜN BAYRAM
 
Eskiyi Muhafaza Yeniyi Terviç: Medrese Islahatı Risâlelerinin Dünyası / Keeping the Old, Favoring the New: The World of the Tractates of the Madrasah Reform • 169
ZEYNEP ALTUNTAŞ
 
VIII. Taşnak Kongresinin Perde Arkası ya da Taşnakların I. Dünya Savaşı Öncesi Müttefik Arayışı / The Dashnaktsutiun’s Search for an Ally on the Eve of the First World War • 221
KEMAL ÇİÇEK
 

REVIEW ARTICLE

The Almighty Akçe: The Economics of Scholarship and Science in the Early Modern Ottoman Empire
Nir Shafir • 251
 
Bir Mütercime Mazhar Olabilmek: Mazharu’t-Takdîs bi-Hurûci Tâifeti’l-Fransis İsimli Arapça Tarih Eserinin Çevirisine Dair Bir İnceleme
Halil İbrahim Erol • 281
 

BOOK REVIEWS


V. L. Ménage, Colin Imber (yay. haz.), Ottoman Historical Documents: The Institutions of an Empire
Lale Özdemir Şahin • 301
 
Derviş Tuğrul Koyuncu, Osmanlı İmparatorluğu’nda İçki Üretimi ve Tüketimi
Bahadır Emre Küçükkalay • 304
 
Yıldıray Özbek ve Ayşe Budak (yay. haz.), Fetih Öncesi Osmanlı Sanatı ve Mimarisi
Elif Kök • 307
 
Tatjana Katiç, Voynuçki Defter iz 1455. Godine
Mehmet Akif Erdoğru • 314
 
Zeynep Yürekli, Architecture and Hagiography in the Ottoman Empire: The Politics of Bektashi Shrines in the Classical Age
M. Seyyit Şen • 316
 
Hatice Aynur (haz.), Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar: I. Mahmûd ve Dönemi (1730-1754)
Selim Karahasanoğlu • 318
 
Ekmeleddin İhsanoğlu, The House of Sciences: The First Modern University in the Muslim World
Micah A. Hughes • 322
 
 

OBITUARY

Mehmet Genç (1934-2021): Bir Büyük İmparatorluğun İktisat Tarihçisi
Şevket Pamuk • 325

Farewell to Mehmet Genç
Evangelia Balta • 329
 
Zarif Bir Âlim - Düşünür: Mehmet Hoca’nın Ardından
Seyfi Kenan • 337

 

 

For the former issues, please click


Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 

 

 

Yayım Tarihi: 10/12/2021

 

 

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  News
           News