NEW ISSUE! The Journal of Ottoman Studies (56, 2020)

  Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 56, 2020 ISSN: 0255-0636
 
 

 

 

 

CONTENT

 

 

 

Research on the Türbe Complex of Suleiman the Magnificent in Szigetvár and its Fortification / Kanunî Sultan Süleyman Türbesi, Külliyesi ve Onlara Ait Palanka Üzerine Araştırmalar • 1-23 

NORBERT PAP – MÁTÉ KITANICS 

 

 

Bevanda asiatica: Scholarly Exchange between the Ottomans and Europeans on Coffee / Bevanda asiatica: Osmanlılar ve Avrupalılar Arasında Kahve Hakkında Bilgi Alışverişleri • 25-47 

DUYGU YILDIRIM  

 

 

Rıdvan Ağa’dan Süleyman Bey’e (1634-1774): Osmanlı Elçilik Heyetlerinin Avusturya Devlet Arşivindeki İzleri / From Rıdvan Ağa to Süleyman Bey (1634-1774): The Traces of the Ottoman Delegations in the Austrian State Archive • 49-96 

HÜSEYİN ONUR ERCAN

 

 

 

Yerel Reform – Horizontal Modernleşme: Erken Tanzimat Osmanlı Selanik’inde Karantina Uygulaması / Local Reforms - Horizontal Modernization: Quarantine in the Early Tanzimat Ottoman Salonica • 97-142 

GÜLAY TULASOĞLU

 

 

Vak‘a-i Hayriyye Sonrasında İstanbul’un Sosyal Yapısının Ana Hatlarına Dair Yeni Bazı Veriler: 1830-31 Devresine Ait İstanbul Nüfus Sayımı Hulasa Pusulası / New Data on the Main Features of the Social Structure of Istanbul in the Aftermath of the Vak‘a-i Hayriyye: A Summary Inventory of the Istanbul Population Census for the Period of 1830-31 • 143-224 

SELÇUK AKŞİN SOMEL


 

Osmanlı Matbuatında Acemler: Şirket-i Sahafiye-i İraniye / ‘Ajams in Ottoman Printing: Iranian Book Company (Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye) • 225-258 

FİLİZ DIĞIROĞLU

 

 

The Ottoman Response to Laurence Oliphant’s Project of Jewish Settlement in Palestine (1879-1882) / Laurence Oliphant’ın Filistin’e Yahudi İskânı Projesine Osmanlı Cevabı (1879-1882) • 259-286 

Ş. TUFAN BUZPINAR

 

 

 

RESEARCH NOTES 

 

 

 

1455 Tarihli İstanbul Tahrir Defteri’nin Kayıp Sayfaları

Feridun M. Emecen • 287-317 

 

 

 

 

BOOK  REVIEWS

 

 

Hüseyin Yılmaz, Caliphate Redefined: The Mystical Turn in Ottoman Political Thought

Abdurrahman Atçıl • 319-322

 

 

Ali Emre Özyıldırım, Mâşî-zâde Fikrî Çelebi ve Ebkâr-ı Efkâr’ı: On Altıncı Yüzyıldan Sıradışı Bir Aşk Hikâyesi

Bahadır Sürelli • 323-330

 

 

Leslie Pierce, Hürrem Sultan

Duygu Tanıdı • 331-334

 

 

Nurcan Yazıcı Metin, Devlet Kapısı: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hükümet Konaklarının İnşa Süreci ve Mimarisi

Yıldıray Özbek • 335-339

 

 

Vural Genç, Acem’den Rum’a Bir Bürokrat ve Tarihçi: İdris-i Bidlîsî (1457-1520)

Mehmet İpşirli • 340-343

 

 

Kemal Beydilli, İki İbrahim: Müteferrika ve Halefi

Seyfi Kenan • 344-346

 

 

 

 

 

Former Issues 

 

Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  News
           News