NEW ISSUE! Journal of Ottoman Studies (54, 2019)

 

  Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 54, 2019 ISSN: 0255-0636
 

 

 

CONTENT

Haydar el-Herevî’nin I. Mehmed’e İthaf Ettiği el-Keşşâf Şerhi’nin Tespiti ve Eserin Literatür, Biyografi ve Tarih Alanlarında Sunduğu Veriler /Detection of Haydar al-Harawī’s Sharh al-Kashhāf dedicated to Mehmed I and the data presented in this work in the literature, biography and history •  1
M. TAHA BOYALIK


Timur’u Geçmek: Akkoyunluların Osmanlılara Karşı Üstünlük İddiaları / Surpassing Timur: Superiority Claims of the Aqquyunlus Over the Ottomans • 27
VURAL   GENÇ

Two Paths to Power: Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and  Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad / İktidar Yolları: Erken Onyedinci Yüzyıl Bağdad’ında Sokolluzade Hasan Paşa ve Hadım Yusuf Paşa’nın Sanat Hamiliği •  57
MELİS TANER

Habsburg–Ottoman Communication in the Mid-17th Century –The Death of Imperial Courier Johann Dietz. A Case Study / 17. Yüzyılın Ortasında Osmanlı-Habsburg Muhaberatları: İmparatorluk Ulağı Johann Dietz’in Vefatı ve Doğurduğu Sonuçlar •  119
JÁNOS SZABADOS

 
Aykırı Vakıflar: Osmanlıda Fukarâ-yı Müslimîni de Gözeten Gayrimüslim Vakıfları / Unusual Foundations in the Ottoman Empire: Non-Muslim Waqfs and also those for “Poor Muslims” •  141
KENAN YILDIZ
 

Osmanlı Macaristan’ında Son Kale: Temeşvar’ın Osmanlı Hakimiyetinden Çıkması (1716) / Last Fortress in Ottoman Hungary: End of Ottoman Domination in Timişoara (1716) • 199
BEKİR GÖKPINAR

New Fiscal Actors to Control Provincial Expenditures at the End of 18th Century / 18. Yüzyıl Sonunda Taşra Masraflarının Kontrolünde Görevlendirilen Mali Aktörler •  241
L. SEVİNÇ KÜÇÜKOĞLU

Osmanlı’da Gıda Güvenliği: Halk Sağlığı ve Uluslararası Ticaret Kıskacında Mahlût Zeytinyağları Meselesi / Food Safety in the Ottoman Empire: The Problem of Adulterated Olive Oil in the Context of Public Health and International Trade •  277
OYA  GÖZEL-DURMAZ
 

İsrail Tarih Ders Kitaplarının Merceğinden Osmanlı İmparatorluğu / The Ottoman Empire as Seen through the Lens of Israeli Textbooks for History •  307
SELİM TEZCAN – ALPER SARIBAŞ


BOOK  REVIEWS 

Georg Captivus Septemcastrensis, Tratat despre obiceiurile, ceremoniile și infamia turcilor, traducere din limba latină de Ioana Costa, studiu introductiv de Constantin Erbiceanu [Treatise on the Customs, Ceremonies, and Infamy of the Turks, translated from Latin by Ioana Costa, with an Introduction by Constantin Erbiceanu]
Radu-Andrei Dipratu • 349

Abdurrahman Atçıl, Scholars and Sultans in the Early Modern Ottoman Empire
Özgün Deniz Yoldaşlar • 354

Schäbler, Birgit, Moderne Muslime. Ernest Renan und die Geschichte der ersten Islamdebatte 1883
Bülent Bilmez • 359

T. M. P. Duggan, ANTALYA: Some Accounts, Notices, References and Reports of the City of Antalya, and its History Published in English during the 19th Century, Together with Some Earlier References to the City, its Name and its History Published in English from the 16th to the 19th century
Seyfi Kenan • 367

 

 

 

 

Former Issues 

 

Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  News
           News