İslâm Araştırmaları Dergisi / Turkish Journal of Islamic Studies, Issue 41, Year 2019

 

 

Table of Contents  

 

Articles

Yehuda Halevi’nin el-Kitâbü’l-Hazerî’de (Kuzari) Ortaya Koyduğu Yahudilik Savunusu ve İslâm’a Yönelik Eleştirileri / Judah Halevi’s Defense of Judaism and Critique of Islam As Put Forth in His Kuzari 1
SALİME LEYLA GÜRKAN

Sünnî-Şiî İkilemine Farklı Bir Bakış: Yeniden İnşa Edilen Hadis Bağlamları / A New Look at Sunnī-Shī‘īte Sectarianism: Reinvented Contexts of Prophetic Traditions 45
MUHAMMED ENES TOPGÜL

Müteahhirîn Dönemi Mâtürîdî Kelâmında İradenin Ontolojisi Sorunu: Saçaklızâde’nin Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’sinin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi / The Ontology of Free Will in the Post-Classical Maturidite Kalām: Analysis,Critical Edition and Translation of Saçaklizāde’s Treatise on Free Will 85
HAYRETTİN NEBİ GÜDEKLİ

تحقيق »رسالة فى رقص المتصوّفة «لحُسَام جَلَبِيّ  / A Critical Edition of the Risāla fī raqŝ al-mutaŝawwifa by Hüsam Çelebi 131
MURAT POLAT


Review Article

Tasavvufun Teşekkül Sürecine Yeni Yaklaşımlar: Başer, Karamustafa ve Green Örnekleri / New Approaches to the Formative Period of Sufism: The Cases of Başer, Karamustafa, and Green 171
ABDULLAH TAHA ORHANBook Reviews


Latika Gupta, Education, Poverty and Gender:Schooling Muslim Girls in India 183
CEMİL KUTLUTÜRK

Muhyiddin İbnü’l-Arabî (nşr. ve trc. Ercan Alkan), Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn: Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi 189
ALİ İHSAN KILIÇ

Ahmed Cebbar (çev. Lütfi Fevzi Topaçoğlu), İslâm Bilim Tarihi: İslâm Coğrafyasının Bilim Mirası Üzerine Konuşmalar 194
CANAN AĞYÜREK


Obituary


İslâm Araştırmalarına Adanan Bir Asırlık Hayat: Fuat Sezgin (1924-2018) 201
TAHA YASİN ARSLAN

2019, 205 pgs.
ISSN 1301-3289   

 

Click for Full Issue 

Back Issues 

 

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


             TDV Encyclopedia of Islam 
           

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  News
           News