İslâm Araştırmaları Dergisi / Turkish Journal of Islamic Studies, Issue 40, Year 2018

 


Table of Contents
 

 

Articles

Medine Harem Bölgesinin Tespiti: Eleştiriler Bağlamında Bir Buhârî Rivayetinin Serüveni / Determination of Medina Ḥaram Region: A Disputed Narration in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 1
TAHİR AYAS

Toplumsal Bedenin Yetkinliği: Nasîrüddîn-i Tûsî’de İdeal Yönetim Ontolojisi / The Perfection of the Social Body: Naṣīr al-Dīn al-Tūsī’s Ontology of Ideal Political Power 47
KAMURAN GÖKDAĞ

تحقيق "رسالة في تحقيق معنى الحرف" للسيّد الشريف الجرجانيّ / Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Risâle fî tahkīk-i ma‘ne’l-harf Başlıklı Risâlesinin Tahkikli Neşri 69
SAHİP AKTAŞ

تحقيق "الوارد الشارد الطارد شبهة الـمارد" للشيخ علاء الدولة السِّمْناني / Alâüddevle-i Simnânî’nin el-Vâridü’ş-şâridü’t-târid şübhete’l-mârid Adlı Risâlesinin Tahkikli Neşri 95
KÜBRA ZÜMRÜT ORHANResearch Notes
   
 

Kutbüddin eş-Şîrâzî’ye el-Keşşâf Şerhi Nispeti Konusunda Yeni Veriler / New Data on the Authorship of Sharḥ al-Kashshāf Attributed to Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī 175
M. TAHA BOYALIK


Book Reviews


Fuat İstemi, Hicret Bağlamında Tarih ve Hadis Metodolojileri 183
HARUN YILMAZ

Joel Blecher, Said the Prophet of God: Hadith Commentary Across a Millennium 189
MUSTAFA MACİT KARAGÖZOĞLU

Fukuzo Amabe, Urban Autonomy in Medieval Islam: Damascus, Aleppo, Cordoba, Toledo, Valencia and Tunis 193
İREM GÜNDÜZ POLAT

Obituary

Bir İstanbul Âşığı ve Sanat Tarihi Üstadı Semavi Eyice’nin Ardından (1922-2018) 197
ENİS KARAKAYA – SEMA DOĞAN

2018, 202 pgs.
ISSN 1301-3289   

Click for Full Issue 

Back Issues  

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


             TDV Encyclopedia of Islam 
           

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  News
           News