Mehmed Zihni Efendi: Life, Works and His Place in Arabic Learning

 

Hamza ERMİŞ

 

Mehmed Zihni Efendi Hayatı, Eserleri ve Arapça Öğretimindeki Yeri
(Mehmed Zihni Efendi: Life, Works and His Place in Arabic Learning)
Hamza Ermiş
 
2011, 311 pgs.
ISBN 978-605-5586-46-1
Click to buy
 
 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


             TDV Encyclopedia of Islam 
           

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  Publications
           TDV Encyclopedia of Islam
           Periodicals
           Academic Researches
           Editions and Translations
           PhD Theses
              - INTRODUCTION TO THE EPIST...
              - Fıkıh Usulünde Mütekellim...
              - Hz. Peygamber Döneminde Ç...
              - Azerbaycan’da Din: Sovyet...
              - Şem'î Efendi ve Mesnevî Ş...
              - Sebepleri ve Sonuçları Aç...
              - The Role of Poetry in the...
              - Zeydiyye-Mu'tezile Etkileşimi Zeyd b. Ali'den Kasım er-Ressî'nin Ölümüne Kadar">...
              - Fethu'l Bârî ve Umdetü'l-Kârî'nin Metin Tahlili Açısından İncelenmesi">...
              - Hadis Rivayetinde Râvi Tasarrufları ve Doğurduğu Problemler">...
              - İmam Şâfiî'nin Kıyas Anlayışı">...
              - İmâmiye’nin İmâmet Nazariyesinin Teşekkül Süreci">...
              - Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar">...
              - Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri">...
              - Memlükler Döneminde Vezirlik 1250 - 1517">...
           Qadi Registers
           Catalogues
           Conference and Symposium Proceedings
           Prestige Books
           Dictionaries
           Popular Books
           Critical Manuscript Editions
           ISAM Publications - Books