Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (50, 2017)

 

 


Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 50, 2017 ISSN: 0255-0636
  

 

CONTENTSİdris-i Bitlisi’nin Heşt Bihişt’inde Osmanlı’ya Dair Efsanenin /  Ottoman Mythmaking and Historiography
in Idris-i Bitlisi’s Hasht Bihisht
• 1
Ali Anooshahr 
 
Bir İslâm Âlimi Olarak Lutfi Paşa /  Lutfi Paşa as a Religious Scholar • 29
AsIm Cüneyd Köksal 
 
Osmanlı İltizam Sözleşmelerine Yansıyan Yönleriyle Yahudi Girişimciler (1560-1630) (7 Belge ile Birlikte) / Jewish Entrepreneurs as seen in the Ottoman Tax-farming (İltizam) Contracts (1560-1630) (With 7 Documents) • 73
Zafer Karademir
 
1720 Şenliği’nde Yemek Üzerinden İfade Edilen Sosyal Hiyerarşileri Anlamak / / Understanding the Social Hierarchies through Rites of Eating in the 1720 Imperial Festival • 117
Sinem Erdoğan İşkorkutan
 
Osmanlı-Türk Romanında Trajik Olay Örgüsü ve Bir Prototip Olarak Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat / Tragic Plot in Ottoman-Turkish Novel and Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat as a Prototype  • 153
Alphan Akgül

 
İstanbul’da Bir Acem Matbaası: Kitapçı  Tahir ve Ahter / A Persian Printing House in Istanbul:  Tāhir the Bookman and Akhtar  •  175
Güllü Yıldız
 
İnsanı Yazmak: 19. Yüzyıl Osmanlı Biyografi Yazıcılığı ve Problemleri Üzerine Bir Değerlendirme / Writing Human: An Analysis of Ottoman Biography Authorship and Its Problems in the 19th Century  •  219
Ali Akyıldız
 


REVIEW ARTICLE

Cem Behar’ın Kevserî Mecmûası kitap değerlendirmesine yazarın yanıtı
Mehmet Uğur Ekinci • 243 

BOOK REVIEWS 

Pınar Emiralioğlu, Geographical Knowledge and Imperial Culture in the Early Modern Ottoman Empire
Jean-Charles Ducène  • 249

Ines Aščerić-Todd, Dervishes and Islam in Bosnia: Sufi Dimensions to the Formation of Bosnian Muslim Society
Slobodan Ilić  • 253

Selim Deringil, Conversion and Apostasy in the Late Ottoman Empire
Fuat Dündar  • 256

Vincent Déroche & Nicolas Vatin (der.), Constantinople 1453. Des Byzantins aux Ottomans
Güneş Işıksel  • 260

V. V. Poznahirev, Ottomanskiye Voyennoplennıye v Rossii v Period Russko-Turetskoy Voynı 1877–1878 gg. [Ottoman Prisoners of war in Russia during the Russian-Turkish War of 1877–1878.]
Alfina Sibgatullina  • 261

Johann Petitjean, L’intelligence des choses. Une histoire de l’information entre Italie et Méditerranée (XVIe-XVIIe siècles)
Güneş Işıksel  • 267

Miri Shefer-Mossensohn, Science among the Ottomans: The Cultural Creation and Exchange of Knowledge
Kenan Tekin  •  270

Hatice Aynur-A.Hilal Uğurlu (haz.), Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Hâtırasına Osmanlı Mimarlık Kültürü
Yıldıray Özbek  • 274

 

Title Page
Editorial Board
Contents
 

 

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


             TDV Encyclopedia of Islam 
           

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  Publications
           ISAM Publications - Books
           TDV Encyclopedia of Islam
           Periodicals
           Academic Researches
           Editions and Translations
           PhD Theses
           Qadi Registers
           Catalogues
           Conference and Symposium Proceedings
           Prestige Books
           Dictionaries
           Popular Books
           Critical Manuscript Editions