Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (49, 2017)

 

 


Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 49, 2017 ISSN: 0255-0636
  

 

CONTENTS

 

Hocaların Hocası Halil İnalcık’ın Ardından • 3
Seyfi KENAN
 
In Memoriam: With Halil Hoca at the Quads of the University of Chicago • 7
Fariba ZARINEBAF - Linda DARLING - Palmira BRUMMETT - Daniel GOFFMAN
 
Tarihçilerin Kutbu Halil Hoca'nın Ardından • 15
Akşin SOMEL
 
Menteşe Bey’in İsmi, Menşe’i ve Menteşeoğulları’nın Vakıflarına Dair / On the Name and the Origin of Menteshe Beg and the Waqfs • 25
Vedat TURGUT
 
Osmanlı Tarihinin İlk Büyük Savaş Anlatımı: Osmanlılarla Karamanlılar Arasındaki Frenkyazısı Muharebesi (1386/1387) / The Earliest Narrative of a Major War in Ottoman History: The Battle of Frenkyazısı between the Ottomans and the Karamanids (1386/1387) • 57
Feridun M. EMECEN
 
Yeni Bir Belgeye Göre XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Mülâzemet Sistemi / Ottoman Mulâzemet System in the First Half of the 16th Century in the Light of a New Document • 89
Ercan ALAN

 
XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Mâliye Ahkâm Katipleri / Clerks of Maliye Ahkam Bureau in Ottoman Bureaucracy in the 16th Century • 125
Rıfat GÜNALAN
 
Crimean Scholars and the Kadizadeli Tradition in the 18th Century / 18. Asırda Kırımlı Âlimler ve Kadızadeli Geleneği • 155
Mykhaylo M. YAKUBOVYCH
 
Bir Osmanlı Paşasının Padişahlık Rüyası: Sokulluzâde Hasan Paşa ve Resimli Dünya Tarihi / Sultanate Dream of an Ottoman Pasha: Sokulluzâde Hasan Paşa and His Illustrated World History • 171
Tülün DEĞİRMENCİ
 
Coffeehouse Sociability: Themes, Problems and Directions / Kahvehane Sosyalleşmesi: Temalar, Problemler ve Yollar • 203
Özlem ÇAYKENT – Derya GÜRSES TARBUCK
 
İslâmî Kitap San’atlarında Standartlaşma: Usta-Çırak İlişkisi ve İcazet Geleneği / Standardization in the Islamic Arts of the Book: the Master-Apprentice Relationship and the Tradition of Licensing • 231
İrvin Cemil SCHİCK
 
Sultan Abdülmecid’in İnşa Ettirdiği Muvakkithaneler / Clock Rooms Constructed during the Reign of Sultan Abdulmecid • 267
Şefaattin DENİZ
 
XIX. Yüzyıl Osmanlı Başkentinde Entelektüel Bir Acem: Mirza Habib İsfehanî ve Terekesi / A Persian Intellectual in the 19 th Century Ottoman Capital: Mirza Habib Isfahani and His Tereke • 293
Filiz DIĞIROĞLU
 
Arnavutluk Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı/Türk İmgesi / The Image of Ottomans/Turks in the History Schoolbooks in Albania • 343
Bülent BİLMEZ

REVIEW ARTICLE

II. Murad’ın Eşi Sırp Prensesi Mara Branković (1418-1487)
Kemal Beydilli • 383
 
Siyasetin Hizmetinde Ortodoks Azizleri: Orta Çağdan Modern Çağa Balkanlarda Dinsel Algılar ve Milliyetçilik
Selçuk Akşin Somel • 413
 
A Critical Review of an Epistle Attributed to Idrîs-i Bidlîsî: Risâlat al-Khilâfa wa Âdâb al-Salâtîn wa al-Wuzarâ
Vural Genç • 429
 

BOOK REVIEWS 

 

Mehmet Uğur Ekinci, Kevserî Mecmuası – 18. Yüzyıl Saz Müziği Külliyatı (CD ilâveli)
Cem Behar • 435

Reuven Amitai & Michal Biran (eds.), Nomads as Agents of Cultural Change: The Mongols and Their Eurasian Predecessors
Kahraman Şakul • 442

Elias Muhanna (ed.), The Digital Humanities and Islamic & Middle East Studies
Serkan Şavk • 446

Yaron Ayalon, Natural Disasters in the Ottoman Empire: Plague, Famine and Other Misfortunes
Barış Taşyakan • 451

Yavuz Selim Karakışla, Eski Hayatlar Eski Hatıralar (Osmanlı İmparatorluğu’nda Belgelerle Gündelik Hayat: 1760-1923)
Duygu Tanıdı • 456

Khaled el-Rouayheb, Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century: Scholarly Currents in the Ottoman Empire and the Maghreb
John J. Curry • 459

Hilmi Kacar, A Mirror for the Sultan: State Ideology in the Early Ottoman Chronicles, 1300-1453
Lâle Özdemir • 466

İlhan Başgöz, Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk
Merve Eski • 469

Heather Keaney, Medieval Islamic Historiography: Remembering Rebellion
Ali Cebeci • 475

Hacer Topaktaş, Osmanlı-Lehistan Diplomatik İlişkileri: Franciszek Piotr Potocki’nin İstanbul Elçiliği (1788-1793) (Prof. Dr. Halil İnalcık Takdimi ile) [Ottoman-Polish Diplomatic Relations: Istanbul Embassy under Franciszek Piotr Potocki (1788-1793) (with introduction by Prof. Dr. Halil İnalcık]
Kahraman Şakul • 481

Ebru Sönmez, Idris-i Bidlisi Ottoman Kurdistan and Islamic Legitimacy
Vural Genç • 484

Ahmed Hamdi Tanpınar, Beş Şehir
Seyfi Kenan • 490

 

 

OBITUARY

Nurettin Albayrak’ın Ardından
Orhan Bilgin • 493
 

 

Title Page
Editorial Board
Contents
 

 

 

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


             TDV Encyclopedia of Islam 
           

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  Publications
           ISAM Publications - Books
           TDV Encyclopedia of Islam
           Periodicals
           Academic Researches
           Editions and Translations
           PhD Theses
           Qadi Registers
           Catalogues
           Conference and Symposium Proceedings
           Prestige Books
           Dictionaries
           Popular Books
           Critical Manuscript Editions