Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (49, 2017)

 

 


Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 49, 2017 ISSN: 0255-0636
  

 

CONTENTS

 

Hocaların Hocası Halil İnalcık’ın Ardından • 3
Seyfi KENAN
 
In Memoriam: With Halil Hoca at the Quads of the University of Chicago • 7
Fariba ZARINEBAF - Linda DARLING - Palmira BRUMMETT - Daniel GOFFMAN
 
Tarihçilerin Kutbu Halil Hoca'nın Ardından • 15
Akşin SOMEL
 
Menteşe Bey’in İsmi, Menşe’i ve Menteşeoğulları’nın Vakıflarına Dair / On the Name and the Origin of Menteshe Beg and the Waqfs • 25
Vedat TURGUT
 
Osmanlı Tarihinin İlk Büyük Savaş Anlatımı: Osmanlılarla Karamanlılar Arasındaki Frenkyazısı Muharebesi (1386/1387) / The Earliest Narrative of a Major War in Ottoman History: The Battle of Frenkyazısı between the Ottomans and the Karamanids (1386/1387) • 57
Feridun M. EMECEN
 
Yeni Bir Belgeye Göre XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Mülâzemet Sistemi / Ottoman Mulâzemet System in the First Half of the 16th Century in the Light of a New Document • 89
Ercan ALAN

 
XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Mâliye Ahkâm Katipleri / Clerks of Maliye Ahkam Bureau in Ottoman Bureaucracy in the 16th Century • 125
Rıfat GÜNALAN
 
Crimean Scholars and the Kadizadeli Tradition in the 18th Century / 18. Asırda Kırımlı Âlimler ve Kadızadeli Geleneği • 155
Mykhaylo M. YAKUBOVYCH
 
Bir Osmanlı Paşasının Padişahlık Rüyası: Sokulluzâde Hasan Paşa ve Resimli Dünya Tarihi / Sultanate Dream of an Ottoman Pasha: Sokulluzâde Hasan Paşa and His Illustrated World History • 171
Tülün DEĞİRMENCİ
 
Coffeehouse Sociability: Themes, Problems and Directions / Kahvehane Sosyalleşmesi: Temalar, Problemler ve Yollar • 203
Özlem ÇAYKENT – Derya GÜRSES TARBUCK
 
İslâmî Kitap San’atlarında Standartlaşma: Usta-Çırak İlişkisi ve İcazet Geleneği / Standardization in the Islamic Arts of the Book: the Master-Apprentice Relationship and the Tradition of Licensing • 231
İrvin Cemil SCHİCK
 
Sultan Abdülmecid’in İnşa Ettirdiği Muvakkithaneler / Clock Rooms Constructed during the Reign of Sultan Abdulmecid • 267
Şefaattin DENİZ
 
XIX. Yüzyıl Osmanlı Başkentinde Entelektüel Bir Acem: Mirza Habib İsfehanî ve Terekesi / A Persian Intellectual in the 19 th Century Ottoman Capital: Mirza Habib Isfahani and His Tereke • 293
Filiz DIĞIROĞLU
 
Arnavutluk Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı/Türk İmgesi / The Image of Ottomans/Turks in the History Schoolbooks in Albania • 343
Bülent BİLMEZ

REVIEW ARTICLE

II. Murad’ın Eşi Sırp Prensesi Mara Branković (1418-1487)
Kemal Beydilli • 383
 
Siyasetin Hizmetinde Ortodoks Azizleri: Orta Çağdan Modern Çağa Balkanlarda Dinsel Algılar ve Milliyetçilik
Selçuk Akşin Somel • 413
 
A Critical Review of an Epistle Attributed to Idrîs-i Bidlîsî: Risâlat al-Khilâfa wa Âdâb al-Salâtîn wa al-Wuzarâ
Vural Genç • 429
 

BOOK REVIEWS 

 

Mehmet Uğur Ekinci, Kevserî Mecmuası – 18. Yüzyıl Saz Müziği Külliyatı (CD ilâveli)
Cem Behar • 435

Reuven Amitai & Michal Biran (eds.), Nomads as Agents of Cultural Change: The Mongols and Their Eurasian Predecessors
Kahraman Şakul • 442

Elias Muhanna (ed.), The Digital Humanities and Islamic & Middle East Studies
Serkan Şavk • 446

Yaron Ayalon, Natural Disasters in the Ottoman Empire: Plague, Famine and Other Misfortunes
Barış Taşyakan • 451

Yavuz Selim Karakışla, Eski Hayatlar Eski Hatıralar (Osmanlı İmparatorluğu’nda Belgelerle Gündelik Hayat: 1760-1923)
Duygu Tanıdı • 456

Khaled el-Rouayheb, Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century: Scholarly Currents in the Ottoman Empire and the Maghreb
John J. Curry • 459

Hilmi Kacar, A Mirror for the Sultan: State Ideology in the Early Ottoman Chronicles, 1300-1453
Lâle Özdemir • 466

İlhan Başgöz, Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk
Merve Eski • 469

Heather Keaney, Medieval Islamic Historiography: Remembering Rebellion
Ali Cebeci • 475

Hacer Topaktaş, Osmanlı-Lehistan Diplomatik İlişkileri: Franciszek Piotr Potocki’nin İstanbul Elçiliği (1788-1793) (Prof. Dr. Halil İnalcık Takdimi ile) [Ottoman-Polish Diplomatic Relations: Istanbul Embassy under Franciszek Piotr Potocki (1788-1793) (with introduction by Prof. Dr. Halil İnalcık]
Kahraman Şakul • 481

Ebru Sönmez, Idris-i Bidlisi Ottoman Kurdistan and Islamic Legitimacy
Vural Genç • 484

Ahmed Hamdi Tanpınar, Beş Şehir
Seyfi Kenan • 490

 

 

OBITUARY

Nurettin Albayrak’ın Ardından
Orhan Bilgin • 493
 

 

Title Page
Editorial Board
Contents
 

 

 

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  Publications
           TDV Encyclopedia of Islam
           Periodicals
           Academic Researches
           Editions and Translations
           PhD Theses
           Qadi Registers
           Catalogues
           Conference and Symposium Proceedings
           Prestige Books
           Dictionaries
           Popular Books
           Critical Manuscript Editions
           ISAM Publications - Books