Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (47, 2016)

 

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 47, 2016 ISSN: 0255-0636

 

CONTENTS
 

Vakıf Belgeleri Işığında Umur Bey ve Lala Şahin Paşa’nın Menşei ve Osmanlılar İle İttifakı’na Dair, Vedat TURGUT

Hadis İlimlerinin Tedrîsâtı Açısından Osmanlı Dârulhadisleri, Kadir AYAZ

Hicri 835 (Miladi 1431/1432) Tarihli “Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid”in Onomastik İncelemesi: Balaban Örneği Üzerinden, Vatan ÖZGÜL

Osmanlı Devleti’nin Bilinen En Eski (1495-1496) Bütçesi ve 1494-1495 Yılı İcmali, Baki ÇAKIR

İdris-i Bidlîsî’nin II. Bayezid ve I. Selim’e Mektupları, Vural GENÇ

Rusûhî’nin Kuş Diliyle Bir Gazeli ve Yûsuf Sinânüddîn ile Münîrî’nin Şaire Reddiyesi, Oğuzhan ŞAHİN

Hacı Murad (Agi Morato): An Elusive Dignitary Active in the Second Half of the Sixteenth Century, Güneş IŞIKSEL

Dealing With Tyranny: Fulke Greville’s Mustapha in the Context of His Other Writings and of His View on Anglo-Ottoman Relations/Fulke Greville’in Mustapha’sını Yazarın Diğe Politik Yazıları ve İngiliz-Osmanlı İlişkileri Üzerine Görüşleri Işığında Yeniden Okumak, Seda KOÇ

Mânilerden Kalyonları Öğrenmek: Ramazan-nâme Metnindeki Osmanlı Kalyonları ile İlgili Bilgilerin Değerlendirilmesi, Yusuf Alperen AYDIN

Müsrif, Fakat Hayırsever: Pertevniyal Valide Sultan, Ali AKYILDIZ

II. Abdülhamid’in İç Politikası: Bir Dönemlendirme Denemesi, Gökhan ÇETİNSAYA

 
 

BOOK REVIEWS

Betül Başaran, Selim III, Social Control and Policing in Istanbul at the End of the Eighteenth Century. Between Crisis and Order, Leyla Kayhan ELBİRLİK

Cem Behar, Bir mahallenin doğumu ve ölümü (1494-2008): Osmanlı İstanbulu'nda Kasap İlyas Mahallesi, Nilay ÖZLÜ

B. Deniz Çalış-Kural, Şehrengiz, Urban Rituals and Deviant Sufi Mysticism in Ottoman Istanbul, Michael D. SHERIDAN

Zafer Toprak, Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), Çiçek ÇOŞKUN

Stephen Ortega, Negotiating Transcultural Relations in the Early Modern Mediterranean, Emrah Safa GÜRKAN

Guy Burak, The Second Formation of Islamic Law, The Hanafi School in the Early Modern Ottoman Empire, Güneş IŞIKSEL

Mehmet Tütüncü, Cezayir'de Osmanlı İzleri (1516-1830), Cüneyt GÜNEŞ

Süleyman Kaya, Osmanlı Hukukunda İcâreteyn, Kenan YILDIZ

Bent Holm, The Taming of the Turk: Ottomans on the Danish Stage 1596-1896, Suna SUNER

Virgil Coman (ed.), Ahmet Yenikale (Osmanlı Türkçesinden aktaran), Dobrogea in izvoare cartografice otomane (sec. XVI-XIX) [Osmanlı Kartografya Kaynaklarında Dobruca ( XVI-XI.yy)], Haşim KOÇ

Benjamin C. Fortna, Geç OSmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Okumayı Öğrenmek (çev. Mehmet Beşikçi) Kurtuluş ÖZTÜRK

 

OBITUARY
Prof. Dr. h.c. György Hazai (1932-2016) Barbara Kellner-Heinkele&Simone-Christiane Raschmann

  

 

Title Page
Editorial Board
Contents
 

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  Publications
           TDV Encyclopedia of Islam
           Periodicals
           Academic Researches
           Editions and Translations
           PhD Theses
           Qadi Registers
           Catalogues
           Conference and Symposium Proceedings
           Prestige Books
           Dictionaries
           Popular Books
           Critical Manuscript Editions
           ISAM Publications - Books