Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (46, 2015)

 

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 46, 2015 ISSN: 0255-0636

Title Page
Editorial Board
Contents
 

 

CONTENTS
 
Two 15th Century Ottoman Sufî Mysteries- An Historiographical Essay Part I: What Happened to Eşrefoğlu? / XV. Yüzyıl Osmanlı Sufiliğinde İki Esrarlı Nokta - Tarih Yazıcılığı Açısından Bir Deneme Bölüm I: Eşrefoğlu'nun Sonu Ne Oldu? • 1
Bıll Hıckman
 
Şah ile Sultan Arasında Bir Acem Bürokratı: İdris-i Bidlisi'nin Şah İsmail'in Himayesine Girme Çabası / A Persian Bureaucrat Between the Shah and the Sultan: Idris-i Bidlisi's Attempt to Seek Shah İsmail's Patronage • 43
Vural Genç
 
Anatomy of a Rebellion in Sixteenth-Century Egypt: A Case Study of Ahmed Pasha's Governorship, Revolt, Sultanate, and Critique of the Ottoman Imperial Enterprise / On Altıncı Yüzyıl Mısır'ında Bir İsyanın Anatomisi: Ahmet Paşa'nın Valiliği, İsyanı, Saltanatı ve Osmanlı Emperyal Teşebbüsünün Bir Eleştirisi • 77
Side Emre
 
The Deposition of Defterdar Ahmet Pasha and the Rule of Law in Seventeenth-Century Egypt / Defterdar Ahmed Paşa'nın Azli ve XVII. Yüzyılda Mısır'da Hukuk Devleti • 131
James E. Baldwın
 
Petitions of the Supplicant Ambassador: British Commercial Representations to the Ottoman State in the Eighteenth-Century / Duacınız Elçinin Takrirleri: XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Sunulan İngiliz Ticari Dilekçeleri • 163
Mıchael Talbot

Yasaklanan ve Sansürlenen Bir Kitabın Macerası: Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi'nin İlk Baskıları / The Story of a Forbidden and Censored Book: Early Editions of Evliya Çelebi's Seyâhatnâme • 193
Uğur Demir
 
Osmanlı Taşrasında Saray Bürokrasisi: Şehzade Selim'in Kazayâ Defteri / Palace Bureaucrasy in Ottoman Provinces: Prince Selim's Kazayâ Register • 213
Feridun Emecen

DEĞERLENDİRME / REVIEW ARTICLE 

Tenkidli Olmayan Yeni Bir Neşrin Tenkidi
Güneş Işıksel • 303
 
BOOK REVIEWS
 

 

 

 

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  Publications
           TDV Encyclopedia of Islam
           Periodicals
           Academic Researches
           Editions and Translations
           PhD Theses
           Qadi Registers
           Catalogues
           Conference and Symposium Proceedings
           Prestige Books
           Dictionaries
           Popular Books
           Critical Manuscript Editions
           ISAM Publications - Books