Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (46, 2015)

 

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 46, 2015 ISSN: 0255-0636

Title Page
Editorial Board
Contents
 

 

CONTENTS
 
Two 15th Century Ottoman Sufî Mysteries- An Historiographical Essay Part I: What Happened to Eşrefoğlu? / XV. Yüzyıl Osmanlı Sufiliğinde İki Esrarlı Nokta - Tarih Yazıcılığı Açısından Bir Deneme Bölüm I: Eşrefoğlu'nun Sonu Ne Oldu? • 1
Bıll Hıckman
 
Şah ile Sultan Arasında Bir Acem Bürokratı: İdris-i Bidlisi'nin Şah İsmail'in Himayesine Girme Çabası / A Persian Bureaucrat Between the Shah and the Sultan: Idris-i Bidlisi's Attempt to Seek Shah İsmail's Patronage • 43
Vural Genç
 
Anatomy of a Rebellion in Sixteenth-Century Egypt: A Case Study of Ahmed Pasha's Governorship, Revolt, Sultanate, and Critique of the Ottoman Imperial Enterprise / On Altıncı Yüzyıl Mısır'ında Bir İsyanın Anatomisi: Ahmet Paşa'nın Valiliği, İsyanı, Saltanatı ve Osmanlı Emperyal Teşebbüsünün Bir Eleştirisi • 77
Side Emre
 
The Deposition of Defterdar Ahmet Pasha and the Rule of Law in Seventeenth-Century Egypt / Defterdar Ahmed Paşa'nın Azli ve XVII. Yüzyılda Mısır'da Hukuk Devleti • 131
James E. Baldwın
 
Petitions of the Supplicant Ambassador: British Commercial Representations to the Ottoman State in the Eighteenth-Century / Duacınız Elçinin Takrirleri: XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Sunulan İngiliz Ticari Dilekçeleri • 163
Mıchael Talbot

Yasaklanan ve Sansürlenen Bir Kitabın Macerası: Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi'nin İlk Baskıları / The Story of a Forbidden and Censored Book: Early Editions of Evliya Çelebi's Seyâhatnâme • 193
Uğur Demir
 
Osmanlı Taşrasında Saray Bürokrasisi: Şehzade Selim'in Kazayâ Defteri / Palace Bureaucrasy in Ottoman Provinces: Prince Selim's Kazayâ Register • 213
Feridun Emecen

DEĞERLENDİRME / REVIEW ARTICLE 

Tenkidli Olmayan Yeni Bir Neşrin Tenkidi
Güneş Işıksel • 303
 
BOOK REVIEWS
 

 

 

 

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


             TDV Encyclopedia of Islam 
           

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  Publications
           ISAM Publications - Books
           TDV Encyclopedia of Islam
           Periodicals
           Academic Researches
           Editions and Translations
           PhD Theses
           Qadi Registers
           Catalogues
           Conference and Symposium Proceedings
           Prestige Books
           Dictionaries
           Popular Books
           Critical Manuscript Editions