Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (45, 2015)

 

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Issue 45, 2015 ISBN: 025 0363
 

Title Page
Editorial Board
  

CONTENTS

 
Nasihatnameler, İcmal Defterleri, and the Timar –Holding Ottoman Elite
in the Late Sixteenth Century– Part II, Including the Seventeenth Century
/ XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında İcmal Defterleri, Nasihatnameler ve Timar Sahibi Osmanlı Eliti –II. Kısım, On Yedinci Yüzyıl– • 1
Linda T. Darling
 
Osmanlı Tasvir Sanatında Görselin “Okunması”: İmgenin Ardındaki
Hikâyeler (Şehir Oğlanları ve İstanbul’un Meşhur Kadınları)
/ Visual Reading
or Reading with Images? Visuality and Orality in Ottoman Manuscript Culture (City Boys and Beautiful Women of Istanbul) • 25
Tülün Değirmenci
 
Fooling the Sultan: Information, Decision-Making and the “Mediterranean Faction” (1585-1587) / Sultanı Kandırmak: Bilgi, Karar Alma ve “Akdeniz Hizbi” (1585-1587) • 57
Emrah Safa Gürkan
 
Bektaşilik ve İstanbul’daki Bektaşi Tekkeleri Üzerine Bir İnceleme / A Study on Bektashi Order and Bektashi Lodges in Istanbul • 97
Gülay Yılmaz
 
A Neglected Ottoman Sufi Treatise from 16th century: Mawāhib al-Raģman fī bayān Marātib al-Akwān by Ibrāhīm al-Qirīmī / “Mawāhib al-Raģman fī
Marātib al-Akwān
”: İbrahim el-Kırımî’nin Unutulmuş 16. Asır Osmanlı
Tasavvuf Risalesi • 137

Mykhaylo M. Yakubovych

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Ege (Adalar) Denizi ve Doğu Akdeniz’e
Yönelik Güvenlik Parametreleri
/ The Ottoman Security Parameters for the Aegean Sea (Archipelago) and the Levant in the 18th Century • 161
Yusuf Alperen Aydın
 
Dictionary in Verse: A Poetic and Lexicographic Work / Manzum Sözlük:
Şiir Olarak Yazılmış Leksikografik Bir Eser • 185
Kerima Filan
 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Esnasındaki Rumeli Göçünün Meclis-i Mebusan’a Yansımaları ve Yapılan Yardımlar / The Reflection of the Rumelia Migration During the 1877-1878 Ottoman-Russian War on the Parliament • 209
Mustafa Aydın
 
Containing Sultanic Authority: Constitutionalism in the Ottoman Empire
before Modernity
/ Sultan Otoritesini Sınırlandırmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Modernite Öncesi Anayasacılık • 231
Hüseyin Yılmaz
 
Istanbul and Kabul in Courtly Contact: The Question of Exchange between the Ottoman Empire and Afghanistan in the Late Nineteenth Century / İstanbul ve Kabil Arasında Saraylar Düzeyinde Temas: On Dokuzuncu Yüzyıl Sonlarında Osmanlı İmparatorluğu ve Afganistan Arasındaki Etkileşim Meselesi • 265
Faiz Ahmed
 
Realpolitik Please: Ottoman Religious Policy on the Eve of World War One in a Letter from the Kadi of Bagdad to the Sheikhulislam / Zülf-i Yar: Bağdat Kadısı Ali Vehbi Efendi’nin Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi’ye Yazdığı Bir Mektup
ve Düşündürdükleri • 297
Ali Suat Ürgüplü
 
Modern Üniversitenin Oluşum Süreci / The Formative Period of the Modern University • 333
Seyfi Kenan
 
Book RevIews

 

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır