Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (44, 2014)

 
Osmanlı Araştırmaları
The Journal of Ottoman Studies
Issue 44, 2014, ISSN: 025 0636


Title Page
Editorial Board
Contents

 

Introduction : Living in The Ottoman House • 1
Virginia H. Aksan & Veysel Şimşek

SECTION 1
         Ottomans and Turks: Some Initial Thoughts • 9 – 66

Resurrecting Homo Ottomanicus: The Constants and Variables of Ottoman Identity / Homo Ottomanicus’u Yeniden Canlandırmak: Osmanlı Kimliğinin Sabitleri ve Değişkenleri • 9
Maurits H. van den Boogert
You Say ‘Classical,’ I Say ‘Imperial,’ Let’s Call the Whole Thing Off: Empire, Individual, and Encounter in Travel Narratives of the Ottoman Empire / Sen de “Klasik”, Ben Diyeyim “Emperyal”, Sonra Ortada Buluşalım: Osmanlı İmparatorluğu’na Dair Seyahat Anlatılarındaki İmparatorluk, Fert ve “Karşılaşma” Kavramları • 21
Palmira Brummett
 The Türk in Aşıkpaşazâde: A Private Individual’s Ottoman History / Aşıkpazâde’deki Türk: Bir Özel Şahsın Osmanlı Tarihi • 45
Murat Cem Mengüç

SECTION 2
Getting by as an Ottoman • 67 – 168

Hattat İsmail Zihni Pasha: Life and Death of an Ottoman Statesman and an Inventor / Hattat İsmail Zihni Paşa: Bir Osmanlı Devlet Adamı ve Mucidinin Hayatı ve Vefatı • 67
Kahraman Şakul
Portrait and Self-Portrait: Ibrahim Müteferrika’s Mind Games / Portre ve Otoportre: İbrahim Müteferrika’nın Akıl Oyunları • 99
Orlin Sabev (Orhan Salih)
How to be(come) an Ottoman at the End of the Eighteenth Century / 18. Yüzyılda Nasıl “Osmanlı” Olunurdu? • 123
Fatih Yeşil
A Reformist Philosophy of History: The Case of Ahmed Vâsıf Efendi / Islahatçı bir Tarih Felsefesi: Ahmed Vâsıf Efendi Örneği • 141
Ethan Menchinger

SECTION 3
Beyoğlu, Getting by as Foreigners and Non-Muslims • 169 – 234

‘Levantine’ Dragomans in Nineteenth Century Istanbul: The Pisanis, the British, and Issues of Subjecthood / 19. Yüzyıl İstanbul’unda ‘Levanten’ Tercümanlar: İngiliz Sefareti ve Pisaniler’in Tabiiyet Meselesi • 169
Frank Castiglione
 Venetian Vagabonds and Furious Frenchmen: Nationalist and Cosmopolitan Impulses among Europeans in Galata / Venedikli Serseriler ve Öfkeli Fransızlar: Galata’da Yaşayan Avrupalıların Milliyetçi ve Kozmopolit Refleksleri • 197
Julia Anne Landweber
“After being so long Prisoners, they will not return to Slavery in Russia”: An Aegean Network of Violence between Empires and Identities / “O kadar esaretten sonra köle olmak için Rusya’ya dönecek halleri yok”: İmparatorluklar ve Kimlikler Arasında Ege’de Bir Şiddet Ağı • 221
Will Smiley
  

SECTION 4
Defending the Empire • 235 – 340

Was there Room in Rum for Corsairs?: Who Was an Ottoman in the Naval Forces of the Ottoman Empire in the 15th and 16th Centuries? / Diyar-ı Rum’da Korsanlara da Yer Var mıydı?: 15. ve 16. Yüzyıl Donanma-yı Hüma yunu’ndaki Denizcilerin “Osmanlılığı” Meselesi • 235
Christine Isom-Verhaaren

The First “Little Mehmeds”: Conscripts for the Ottoman Army, 1826-53 / İlk Mehmetçikler Kimlerdi?: Osmanlı Ordusunun Neferleri, 1826-1853 • 265
Veysel Şimşek
  

The Confessions of an Ottoman ‘Irregular’: Self-Representation and Ottoman Interpretive Communities in the Nineteenth Century / Bir Osmanlı Başıbozuğunun İtirafları: 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Kişinin Kendini Temsili ve Yorumlayıcı Çevreleri • 313
Tolga U. Esmer

SECTION 5
Living Empire in the Provinces • 341 – 502

The Universal and the Particular: A View from Ottoman Homs ca. 1700 / Hem Evrensel Hem Mahalli: 18. yüzyıl Osmanlı Humus’undan Muhammed el-Mekkî’nin İzlenimleri • 341
James A. Reilly

In Other Worlds? Mapping Out the Spatial Imaginaries of 18th-Century Chroniclers from the Ottoman Levant (Bilad al-Sham) / Osmanlı Biladü’ş-Şamı’nda Yaşamış Olan 18. Yüzyıl Vakanüvislerinin Mekân Tahayyülleri • 357
Dana Sajdi
  

The Self-Fashioning of an Ottoman Urban Notable: Ahmad Efendi Tahazâde (d. 1773) / Kentli bir Osmanlı Seçkininin Kendine Öz-Biçim Vermesi: Tahazâde Ahmad Efendi (ö. 1773) Örneği • 393
Charles Wilkins

Local Intermediaries and Insular Space in late-18th century Ottoman Cyprus / Geç 18. Yüzyıl Osmanlı Kıbrısı’nda Yerel Aracılar ve Yalıtılmış Mekân • 427
Antonis Hadjikyriacou

The Rebellious Kapudan of Bosnia: Hüseyin Kapudan (1802-1834) / Bosna’nın Asi Kapudanı: Hüseyin Kapudan (1802-1834) • 457
Fatma Sel Turhan

Sultan Abdülmecid’s 1846 Tour of Rumelia and the Trope of Love / Sultan I. Abdülmecid’in 1846 Rumeli Seyahati ve Sultana Yazılan Bulgarca Kasideler • 475
Darin Stephanov

DEĞERLENDİRME / REVIEW ARTICLE 

 G. A. Pugaçenkova ve Minyatür Yorumları Üzerine / On G. A. Pugaçenkova and Her Interpretation of Miniatures
Muhlise Rustamova • 503
 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır